Servicedesk/support
IT Helpdesk/Servicesenter
Servicedesk

Servicedesk

Sensedesk servicedesk gir deg support-historikken til hver enkelt kunde/sluttbruker, med en detaljert visning av alle henvendelser, aktiviteter og svar. Analyser, rapporter og grafer lar deg overvåke hvordan tickets/saker behandles/løses, og mulighet for å eskalere enkeltsaker - for å sikre høy kundetilfredshet.

Sensedesk er universelt utformet (WCAG 2.1), og har et responsivt design, slik at alle funksjoner er like lett tilgjengelig via smarttelefon som via desktop PC.

 • Markedsledende servicedesk
 • Tilgjengelig i skyen, og "on-prem"
 • Moderne og intuitivt grensesnitt
 • Universelt utformet, responsivt design
 • "Dark mode" er innebygd
 • Alle funksjoner tilgjengelig via mobil/nettbrett
 • Kunnskapsbase og FAQ
 • Rapporter, dashboard, storskjermvisning
 • Arbeidsflyt og oppgavestyring
 • Self-service portal
 • Integrasjon: AD, Exchange, Outlook, Teams, Visma .NET, Twilio, Sensedesk API
 • ITIL-tilpasset: SLA, Incident, Problem, Change, Asset, CMDB
 • Flerspråklig (norsk, svensk, tysk, engelsk)
Servicedesk bilde

Selvbetjeningsportal

Selvbetjeningsportalen lar bedrifter tilby selvbetjening til eksisterende kunder innenfor områdene markedsføring, salg og support. Kundene kan opprette saker, laste opp relevant informasjon, søke i kunnskapsbasen, og følge opp saker frem til løsning - uten å måtte kontakte servicedesken direkte. Alle registrerte saker vises automatisk i Sensedesk, samt i relevante tilleggsmoduler (salg/markedsføring/kundelister).

 • Kunder/sluttbrukere kan opprette egne saker
 • Drag-n-drop av vedlegg
 • Følge - og kommentere - saksbehandling
 • Søke i kunnskapsbase, nyheter, annen info/FAQ
 • Skjemabasert: Bestillinger, påmelding, registrere nyansatte etc
 • Støtte for RFC-skjemaer
 • Single-Sign-On
 • Strukturert arbeidsflyt
Servicedesk bilde

Change Management

Sensedesk inneholder en egen modul for ITIL Change Management (endringshåndtering), for å sikre at endringer kan bli ordentlig planlagt, godkjent, utført og etterarbeidet. Endringsbehov meldes inn/registreres via såkalte RFC'er (Request For Change), og knyttes ofte opp mot innmeldte saker eller problemer, og/eller videre knytning mot utstyr eller tjenester.

 • Enkel og lettfattelig endringshåndtering
 • Definer egne RFC-skjema for innmelding
 • Arbeidsflyt via tildeling, godkjenning, publisering.
 • Oversikt over deloppgaver og oppgavefordeling
 • Kalendervisning av alle endringer
 • Rollebasert
 • Kostnad- og ressurskontroll
 • Ulike varslingsmekanismer
Servicedesk bilde

Asset Management

Få kontroll over alt utstyr og programvare som benyttes i organisasjonen. Registrer manuelt, importer fra andre kilder eller dra nytte av ulike discovery-funksjoner.

 • Få kontroll over alt utstyr og programvare
 • Fra A til Å: Tilknytning til bestillinger/avtaler, kontakter, faktura.
 • Avanserte søke- og filtreringsfunksjoner
 • Asset-rapporter
 • Varslingsmekanismer
 • Integrasjon mot Microsoft Intune
 • Import/eksport: XL, XML.
Servicedesk bilde

CMDB

CMDB (Configuration Management Database) i Sensedesk, inneholder relevant informasjon over alle komponenter som er omfattet av organisasjonens tjenester, samt eventuelle relasjoner mellom komponentene. En CMDB gir deg en strukturert visning av data og en metode for å undersøke dataene fra ulike perspektiv. Innenfor denne rammen blir "komponenter" definert som "configuration items" (CI). En CI kan være en hvilken som helst IT-tjeneste-komponent, inklusiv programvare, maskinvare, dokumentasjon, personell, kunder - eller en kombinasjon av disse.
"Configuration Management"-prosessen medfører spesifikasjon/konfigurasjon, kontroll og sporing av "configuration items" (CI) og eventuelle endringer - i en forståelig og systematisk sammenheng.

 • 360o perspektiv over tjenester, komponenter og dokumenter
 • Zoom-bart relasjonskart (Visio-stil)
 • Avanserte søke- og filtreringsfunksjoner
 • Integrert med Document Management
 • Integrert med Servicedesk
 • Integrert med Asset Management
 • Varslinger via nyhetsfeed
 • Endrings- og statuslogg
Servicedesk bilde

Dokumentkontroll

Dokumentkontroll er inkludert i CMDB-delen av Sensedesk. Dette omfatter funksjoner for drag-n-drop av dokumenter for tilknytning mot ulike CI-typer, 1-klikk redigering av dokumenter (uten behov for "manuell" opp- eller nedlasting), versjonskontroll, endringslogger, metode for å sjekke ut/inn dokumenter.

 • Direkteredigering av dokumenter
 • Opprett dokumenter uten opp/nedlasting til server
 • Drag-n-drop av filer/filområder
 • Støtter ALLE filformater
 • Ikke behov for klientbaserte add-ons
 • Versjonskontroll av dokumenter
 • Historikk og logg
 • Sjekk ut/inn
 • Relater dokumenter til andre CMDB-elementer
 • Filindekserte dokumentsøk
Servicedesk bilde

Enterprise Social

Denne komponenten kan enklest beskrives som "Facebook for bedrifter", og omfatter en nyhetsfeed for den enkelte bruker, der han/hun kan legge ut informasjon i form av tekst, bilder, filer, URL'er på sin egen nyhetsfeed, samt dele informasjon med andre "følgere". I tillegg kan man følge andre personer eller grupper, slik at relevante "postinger" automatisk vises i egen nyhetsfeed.

 • "Facebook" for bedrifter
 • Del informasjon med alle/utvalgte personer i bedriften
 • Nyhetsfeed som holder deg oppdatert
 • Del idéer, tanker, dokumenter, lenker m.m.
 • Funksjoner for "Likes", "Comments" etc.
 • Publiser enkle spørreundersøkelser
 • Søkefunksjoner
 • Støtter lukkede nyhetsfeed-grupper (prosjekt)
 • Integrert med CMDB, Change og Document Management
Servicedesk bilde

Timeføring og ressursallokering

Integrert i Sensedesk, er en modul for time- og ressursregistrering tilknyttet saks- og oppgavebehandling, samt endringer, bestillinger og avtaler. Flere rapporter er tilgjengelig for en komplett oversikt over all ressursbruk.

 • Registrer timer (og andre ressurser)
 • Hurtigregistrering av timeforbruk
 • Oversikt over overtid, reise, kurs etc.
 • Et mangfold av time/ressursrapporter
 • Eksport til XL, XML
 • Eksport til 3.partsystemer (Visma, MS CRM)
 • Søkefunksjoner
Servicedesk bilde

Nettbrett og smarttelefoner

Sensedesk er utviklet fra bunnen av for effektiv bruk på enheter med lavere skjermoppløsning. Alle Sensedesk-funksjoner er tilgjengelig når du benytter mobil eller nettbrett.

Servicedesk bilde

E-postintegrasjon

Automatisert e-post-behandling gir støtte for bedre håndtering av e-postbaserte kundehenvendelser, gjennom informasjonsdeling og ruting. Fordelingsregler gir automatisk tildeling av saker til rett kundestøtterepresentant. All henvendelser behandles i Sensedesk, og sluttbruker/kunde får automatisk svar tilbake via e-post - og eventuelle tilbakemelding fra kunder blir selvsagt knyttet til registrert henvendelse.

 • Laster ned e-post fra utvalgte service-mailbokser
 • Sender e-postkvitteringer til kunder/sluttbrukere
 • Svar fra kunder knyttes automatisk til registrert sak
 • Automatisert fordeling og arbeidsflyt
 • Malbaserte kvitteringer
 • Bruker mail-standarder, Exchange Web Services (EWS), IMAP/SMTP
 • Ikke behov for å bruke separat e-postapplikasjon
 • Kan defineres mot et ubegrenset antall mailbokser
Servicedesk bilde

Dashboard & rapporter

Sensedesk Dashbord gir deg historikk og sanntidsinformasjon om service / support-henvendelser - presentert i form av ulike grafer og diagrammer - og med mulighet for "drilldown" til detaljert informasjon.

 • Dashboard gir deg et snapshot over servicedesk-henvendelser
 • Velg egne diagrammer og grafer
 • Spor og administrer saker gjennom real-time rapportering
 • Drilldown og eksport (XL, XML, RSS)
 • Lag egne rapporter enkelt via rapportgeneratoren
 • Gi kunder/sluttbrukere tilgang til enkelte rapporter
 • Støtter både listebaserte og grafiske rapporter
 • 40-talls standardrapporter er inkludert
Servicedesk bilde

Integrasjon 3. partsystemer

Listen nedenfor viser noen av de 3. partsystemer vi har integrasjon mot.

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Intune
 • Microsoft Teams
 • Visma Business
 • Visma.NET
 • PSWinCom
 • Twilio
Servicedesk bilde

Jeg ønsker gratis demo av Sensedesk